Tankar till Metsä Tissue i Mariestad

Tillverkning av flera stora tankar, varav den största var 7,5 meter i diameter och den högsta var 16 meter hög. Tankarna tillverkades till avsvärtningen vid Katrinefors Bruk i Mariestad.