Om oss

Vi har både bred och djup kompetens inom de områden vi verkar. Fokus ligger på tillverkning, maskinmontage och underhåll där vi uppfattas som lyhörda problemlösare. En stor del av vår tillverkning utförs i rostfritt och svart material så som tryckkärlsplåt med höga krav på licenssvetsning. Vår personal är mycket engagerad, aktiv och ansvarstagande vilket ger oss mycket positiv respons från våra kunder. 
Vår historia

En intervju med Evald Larsson

" Mitt namn är Evald Larsson, men i Mariestad är jag mer känd som Evald ”Smen”. Mellan åren 1958 till 1995 drev jag Mariestads Svets & Maskinmontage AB, mer känt som Masma"
VÅR HISTORIA

Viktiga årtal

Vår historia sträckers sig lång tillbaka i tiden och har drivits av familjen sedan slutet av 50-talet

 • 2022 – Investering i ny gradsax.

 • 2020 – Ett projekt till Voith Paper blir inledningen till ett långt samarbete kring både tillverkning och underhåll.

 • 2020 – Henrik Andersson tar över som verkstadschef efter Conny Johansson.

 • 2019 Bolins Smide övertas som ett dotterbolag till Masma.

 • 2018 – Ett långvarigt samarbete med Semper inleds i samband med ett stort ombyggnadsprojekt.

 • 2010-2011 – Fastigheten genomgår en omfattande renovering.

 • 2010 – Rekordår för tillverkning av pannor till Zander & Ingeström.

 • 2007 – Investerings­program för förnyad maskinpark initieras.

 • 2006 – ESAB blir kund. tillverkning av tryckkärl för pulversvetsning. Rostfri biotank till Statoil i Nacka.

 • 2002 – Årets företagare i Mariestad. Igen. Rostfria destillattankar till Mackmyra.

 • 1999 - 2003 –Anläggn­ingar och underhåll för Kadant Lamort.

 • 1998 - 1999 – Ny verkstadshall om ca 700 m² byggs.

 • 1999 – Renovering av lokpanna till Ohs Bruks Järnvägs Museiförening.

 • 1996 – Tillverkning av paketerings­maskiner för pappersindustri. Export till bl. a. Ryssland, Venezuela och Ungern genom Andersson Maskin AB.

 • 1995 – Berith och hennes man Magnus övertar verksamheten.

 • 1988 - 1990 – Tillverk­ning av maski­ner för tillverkning mineral­ull. Export till Kanada och Japan genom Ulf Åberg AB.

 • 1988 – Evalds dotter Berith börjar jobba på kontoret på Masma.

 • 1988 – Årets företagare i Mariestad. Ombygg­nation av bassänger till Ryaverken i Göteborg.

 • 1984 – Evald gör ett mästarprov och blir smidesmästare.

 • 1978 – Köp av fastigheten från Mariestads Kommun.

 • 1972 – Långvarigt samarbete med Luvent AB inleds.

 • 1971 – Flytt till lokalerna vid Verkstadsgatan där företaget finns idag.

 • 1970 – Långt sam­arbete med Carl-Otto Wallander inleds.

 • 1967 – Långvarigt samarbete med AKA Apparatkemiska AB inleds.

 • 1966 – Nyckel-medarbetaren Bernt Johansson börjar.

 • 1959 – Långvarigt sam­arbete med Katrinefors Pappersbruk i Mariestad inleds.

 • 1958 – Långvarigt samarbete med Kling’s Glass i Mariestad inleds. Både tillverkning och underhåll av maskiner, frysrum och annat.

 • 1958 – Axel Gustavsson går bort i sjukdom och Evald Larsson köper verksamheten.

 • 1953 – Evald Larsson påbörjar anställning vid Axel Gustavssons Smidesverkstad i Mariestad.