Våra branscher

Stolt underleverantör till svensk exportindustri

Vattenrening

Inom området vattenrening jobbar vi både med legotillverkning samt installationer och underhåll ute hos kund. Inom underhåll rör det sig ofta om kommunala reningsverk och anläggningar för rening av industrivatten. Exempel på produkter är kammarfilterpressar, rensgaller samt rostfria tankar och kar av olika modeller.

Energisektorn

Inom energisektorn tillverkar vi olika typer av hetvattenpannor, ångpannor, matarvattentankar och tryckkärl. Exempel på användningsområden är inom fjärrvärmenät och industriell processindustri. Pannor kan jobba med mycket höga tryck och temperaturer vilket ställer höga krav. Tillverkning som kräver licenssvetsning och godkännande av tredje part.

Pappersindustrin

Inom pappersindustrin sammanstrålar flera av våra verksamhetsområden. Hit levererar vi främst legotillverkade produkter inom områdena vattenrening och energi. Vi utför även underhållsarbete och service i egen regi till välkända företag som Metsä Tissue, Billerud och Voith Paper.

Byggbranschen

Inom byggbranschen är numera kraven på byggsmide och svetsarbeten mycket höga och ställer krav på licenssvetsning. Vi tillhandahåller tillverkning av både större konstruktioner och enskilda detaljer. Dessutom erbjuder vi även installationer och montage på plats.

Verkstadsindustrin

Till verkstadsindustrin erbjuder vi främst tjänster kopplade till underhållsarbeten, maskininstallationer samt olika typer av anpassningar av anläggningar. 

Livsmedelsindustrin

Modern livsmedelsindustri är till stora delar en processindustri. Även till denna bransch levererar vi rostfria konstruktioner och specialdetaljer med mycket högt ställda krav. Vi utför även underhållsarbete och exempel på kunder är Semper, Dafgårds och Källbergs Industri.

Legotillverkning

Legotillverkning är en röd tråd genom samtliga branscher vi jobbar inom. Våra kunder väljer oss med fördel när det handlar om kvalificerade plåtdetaljer i rostfritt med höga krav på svetsarbetena. Mycket långa kundrelationer är ett kvitto på att vi levererar alla dessa kriterier.