Vad vi gör

Vi jobbar uteslutande med konstruktioner och detaljer där kund står för ritningar och specifikationer, dvs vi har inga egna produkter som vi marknadsför och säljer. En stor del av vår tillverkning utförs i rostfritt och svart material så som tryckkärlsplåt med höga krav på licenssvetsning.

När det gäller material jobbar vi främst med rostfritt stål, svart material så som tryckkärlsplåt och aluminium. För att snabbt kunna leverera har vi alltid ett grundlager av material i en mängd dimensioner och kvaliteter. Genom ett gott och långvarigt samarbete med våra leverantörer får vi alltid snabba och säkra leveranser av rätt kvalitet.

Några av våra mest typiska arbeten vi utför är montage och konstuktioner av anläggningar, inkopplingar av tankar, filter och rörledningar samt löpande underhållsarbeten och service hos våra kunder.

Exempel på konstruktioner och detaljer som vi tillverkar

  • Tryckkärl och tankar
  • Värmeväxlar (tubpaket)
  • Rensgaller
  • Rörsystem
  • Renspressar
  • Kammarfilterpressar
  • Svarvade och frästa detaljer (legotillverkning)
  • Detaljer där vi utför skärning och bockning

 

Plåtbearbetning

Vi har en maskinpark som gör att vi kan välja den bearbetningsmetod som ger den mest rationella och kostnadseffektiva plåtbearbetningen. Eftersom vi har ett brett utbud av maskiner för plåtbearbetning, samt plåtlager i samma lokal, får vi i ett rationellt flöde och en effektiv bearbetning. Genom gott samarbete med andra tillverkare kan vi givetvis även leverera detaljer som avviker från den egna maskinparkens kapacitet.

Vi har en stor maskinpark för bearbetning av plåt & metall.

Svetsning

Svetsning är en stor del av vår vardag, många av svetsjobben ställer höga krav på den som utför svetsningen. Därför har många av våra svetsare en svetsarprövning enligt kompetenserna EN 287-1:2004/A2:2006, samt att vi även har en hel del svetsprocedurer (WPQR) med tillhörande WPS:er för det gällande tryckkärlsdirektivet (PED).

Vi arberar exempelvis med svetsning i stålkonstruktioner och diverse installationer, så som rörsvetsning i värmverk och fjärrvärmeverk. Vi svetsar i svart plåt, rostfritt och aluminium och utför givetvis även svetsarbeten på plats hos kund.

Våra uppdrag innefattar ofta licensvetsning.

Skärande bearbetning

I nuläget har vi två medarbetare som jobbar uteslutande med svarvning och fräsning. Vi erbjuder både enstycksproduktion och serietillverkning med hög flexibilitet. Det innebär att vi för det mesta kan tillverka detaljer på kort varsel.

Manuell bearbetning ger god ekonomi vid enstycksproduktion. Vid större eller återkommande produktion kan vi även erbjuda tillverkning i en styrd svarv. Tillverkning kan ske i rostfritt stål, svart stål & aluminium.

Skärande bearbetning i svarven.

Tillverkning

Vi jobbar uteslutande med konstruktioner och detaljer där kund står för ritningar och specifikationer, dvs vi har inga egna produkter som vi marknadsför och säljer. En stor del av vår tillverkning utförs i rostfritt med höga krav på licenssvetsning.

När det gäller material jobbar vi främst med svart stål, rostfritt, aluminium, mässing och olika plaster. För att snabbt kunna leverera har vi alltid ett grundlager av material i en mängd dimensioner och kvaliteter. Genom ett gott och långvarigt samarbete med våra leverantörer får vi alltid snabba och säkra leveranser av rätt kvalitet.

Vi tillverkar och konstruerar efter kundens önskemål.

Underhåll

Vi har mycket lång erfarenhet av att jobba med förebyggande underhåll på plats hos kund. Det innebär bland annat att utföra löpande underhållsarbete, föreslå serviceåtgärder, delta vid planering, utveckling och konstruktion.

Vår personal är mycket mångsidig och engagerad. Det innebär att vi är effektiva i både det proaktiva underhållet och vid akuta driftavbrott. Vid akuta driftavbrott kan vi rycka ut på mycket kort varsel, och vid behov brukar vi snabbt även kunna fylla på med extra personal.

Fler och fler industrier drar ner på sina egna underhållsavdelningar. Trenden är att samla flera underhållsarbeten under ett fåtal driftstopp under året. Masma har stor erfarenhet att tillsammans med kund planera och genomföra stora underhållsarbeten med pressat tidsschema.

En stor fördel är att vi kan backa upp vårt underhåll med egen tillverkning. För att snabbt kunna leverera har vi alltid ett grundlager av material i en mängd dimensioner och kvaliteter.

Vi utför reparation och underhåll av utrustning.

Montage

Vi har lång erfarenhet av att planera och genomföra komplicerade projekt på industrier runt omkring i Sverige. Tack vare mycket erfaren och kunnig arbetsledning och personal löser vi många problem redan innan de uppstår. Många projekt av den här typen utförs under storhelger och semestrar och vi får ofta beröm för vår flexibilitet och förmåga att ställa upp.

Till skillnad mot många montageföretag har vi även egen verkstadsindustri med avancerad maskinpark och kvalificerad personal. Det innebär att vi kan utföra kompletterande tillverkning med mycket kort varsel om detaljer saknas eller måste modifieras. För att snabbt kunna leverera har vi alltid ett grundlager av material i en mängd dimensioner och kvaliteter.

Vi utför hela monteringen på plats hos kund.