Renovering av ånglok - etapp 1 klar!

Publicerad 2016-02-04

Då är etapp 1 klar när det gäller renoveringen av lok 8 från Museiföreningen Jädraås –Tallås järnväg.

Fler nyheter