Renovering av ånglok

Publicerad 2015-10-28

Masma ska renovera pannan till ett ånglok som tillhör Museiföreningen Jädraås –Tallås järnväg.

Historik om lok 8

År 1910 levererades tre lok av denna kraftiga typ för att svara för dragkraften vid den ökande trafiken vid Dala – Ockelbo - Norrsundets Järnväg, som gick mellan  Linghed i Dalarna till Kopparfors industrier i Norrsundet.

Loken kom att vara den huvudsakliga dragkraften fram till anskaffandet av diesellok i slutet av 50-talet. Dieselloken var dock behäftade med så mycket ”barnsjukdomar”, att två av ångloken, 8 och 12, blev kvar till nedläggningen av järnvägen 1974, för att utgöra reserv för dieselloken.

Lok nr 8 blev kvar vid järnvägen, medan lok 12 skänktes till Järnvägsmuseet i Gävle av ägaren, Kopparfors AB. Museieföreningen Jädraås –Tallås järnväg, som bildats några år tidigare fick lok 8 som gåva av företaget. Några år senare fick föreningen även överta lok 12 från Järnvägsmuseet i Gävle. Lok 12 renoverades. Efter 10 års arbete med renoveringen var loket driftdugligt 1995. Det är nu en av huvudattraktionerna vid järnvägen!

Dessa lok är unika på flera sätt, bl a har de sedan leveransen gått på samma bana, och är också de starkaste smalspåriga ånglok som tillverkats i Sverige.

Dagsläget

Lok 12 fungerar fortfarande utan anmärkning, dock märks drygt 20 års drift. Föreningen har för avsikt att om möjligt alltid ha ett av dessa stora lok i drift. Då det är ett flerårigt arbete med att renovera ett lok av denna storlek har vi börjat renoveringen av lok 8.

Inspecta har gjort en besiktning av pannan som visar renoveringsbehovet. Det totala reparationsbehovet visar sig dock inte förrän pannan demonterats i sin helhet. Pannreparationer har vi ingen möjlighet att göra själva av flera orsaker, bl a har vi inte den utrustning som erfordras, inte heller yrkeskunskapen. Detta gör att arbetet måste ske på verkstad som har de nödvändiga förutsättningarna.

Pannan skall repareras till nyskick, vilket innebär att den kommer att fungera i 70-80 år, om den sköts på rätt sätt.

Fler nyheter